27. oktober 2022

Kjørekveld, med hele 16 medlemmer og 2 gjester til stede. Endelig kunne en kjørekveld med fungerende signaler avvikles igjen, og det var mye tog på sporene. Utpå kvelden var det som vanlig pølseservering. Etter pølser vanket Twist til dessert, en gave fra en av gjestene.
Som vanlig på kjørekvelder ble det ikke alt for sent, de tre siste dro hjem før klokken 2300.

Et kipptog skramler seg forbi Sebedeus’ gård

En av kveldens avsporinger

En odde Østerriker fyller kull på Rognmo

Amerikansk godstog på Solberg

Arbeidstog på Rognmo

Amerikansk diesel ved Svingskiva på Solberg

Et av de lange togene denne kvelden

Di2 med sidetippvogner på vei mot Solberg