Torsdag 24. februar 2005

Kjørekveld, med 12 medlemmer og en rekke gjester innom. Det nye sporet langs veggen i lokalet ble tatt i bruk og førte til noe reduksjon i trafikktettheten på de andre strekningene. Ut på kvelden ble det kjørt noen riktig laaange tog…
Vi pakket sammen sakene igjen ved midnatt.