Torsdag 13. januar 2005

Hele 12 medlemmer var innom. Vi fikk hengt opp og koblet enda flere lysarmaturer, og vi fikk opp hyller på verkstedet. Det ble også ryddet grundig på verkstedet slik at det skal bli mulig å finne frem der…
På sosialrommet ble en lengre strekning ferdig ballastert, og noen sviller ble malt. Det ble over midnatt på flere i arbeidsgjengen denne gangen også.