31. oktober 2019

Kjørekveld, med 14 medlemmer og mange gjester til stede. Da var en god del tog på sporene, men forholdsvis lite betjening av stasjonene. Norsk, tysk og litt svensk materiell var mest vanlig å se på sporene. Trafikken stilnet av noe etter at klokken hadde passert 23.

Klar til lossing av biler på Solberg Gods

Skifting av tomvogner til Høvleriet

Internasjonalt tog gjennom Solberg

Dieselpåfylling på Rognmo

Skifting på Rognmo med type 20

Godstog med Di3

Godstog med El13

CD312 i buttspor ved Solberg Skifte

Mye fint i stallen på Rognmo

Stortysker med godstog gjennom Solberg

Tysk godstog

TEE-tog med BR103