12. februar 2015

14 medlemmer og en gjest var tilstede. Av kveldens arbeide kan nevnes at vi blant annet koblet ledninger til smalspordelen, plasserte ut mer detaljer i Solberg, bygget gjerde ved Vallekilen, og jobbet med fjernstyringen. Noe tog ble også prøvekjørt.
Referenten dro hjem ved midnatt, nattskiftet fortsatte.

To glade herrer tidlig på kvelden

Det ble bygget gjerde langs Vallekilen hpl.