27. juni 2013

Kjørekveld, med 12 medlemmer og 2 gjester tilstede. En av gjestene meldte seg inn som medlem i løpet av kvelden. Som vanlig var det mangfold av tog på sporet, men trafikken ble avviklet på en grei måte. Lokstallssporene og svingskive ble flittig brukt denne kvelden. Det var uvanlig mange tømmertog å se denne gang, man skulle nesten tro noen hadde «snakket sammen».
Trafikken stilnet av mot midnatt.

Tysk, amerikansk, norsk og britisk...

To britiskbygde lok på Solberg

Passasjertog trukket av en El 11

Mye trafikk inn og ut av lokstallen

Noen litt eldre tog var det også

Et av de tallrike tømmertogene