2. mars 2023

12 medlemmer og en gjest var innom, gjesten meldte seg inn i klubben ila. kvelden. Det ble jobbet med fjellskråning nedenfor Fossli, og med signalanlegget. På verkstedet ble det ryddet opp en god del. Ved krysset ved Solberg ble en del av sporene ballastert, en vekselmotor montert og ledninger til sporene koblet. Smalsporet ble deretter prøvekjørt.
Det var ingen nattskift, de tre siste dro hjemover litt etter klokken 23.

Rydding i verkstedet

Ballastering og prøvekjøring

Bygging av fjellskråning