1. juni 2017

16 medlemmer møtte til byggekveld. Det ble bl.a. jobbet med elektriske koblinger under Sigdal, oppheng av bilder, utplassering av en rekke små fugler, landskapsarbeide ved Mjøndalen samt plattformbygging for Sigdal. Noen tog ble også prøvekjørt.

En fugl har akkurat landet på toppen av pipa

Klargjøring av hustomt på Mjøndalen