Torsdag 27. mars 2008

Kjørekveld, med 12 medlemmer og et antall gjester tilstede. Det var tett togtrafikk gjennom første del av kvelden, men fremføringen av togene gikk etter forholdene bra. Et par problemer av teknisk art som dukket opp under kjøringen (dødt sporområde på Rognmo samt død veksel ved Gystad) ble rettet forholdsvis raskt. Kjøringen ble avsluttet ved midnatt.