16. november 2017

13 medlemmer møtte til byggekveld, vi hadde også en gjest innom. Det ble bl.a. jobbet videre med signalmontering på Mjøndalen, div. arbeider på smalsporstasjonen, sporvekselmotormontering under Sigdal, litt detaljering her og der samt snekring ved Rognmo.

Det ble satt opp plater for bakgrunn ved Rognmo

Scooter med lys, fører med skinnvest…

Det ble montert lamper ved Kroken holdeplass

Sporarbeider ved smalsporstasjonen