Torsdag 28. august 2008

Kjørekveld. Vi satte etter all sannsynlighet ny rekord i antall oppmøtte på en kjørekveld, referenten talte minst 19 medlemmer innom (ett nyinnmeldt) og et stort (og ukjent) antall gjester. Det store antall fremmøtte førte naturlig nok også til tett trafikk på banen, men avviklingen gikk bra og uten de store ulykker (takket være årvåkne lokførere…)
Fryseboksen ble tømt for pølser og brød, uten at vi allikevel greide å dekke etterspørselen. Selve trafikken stilnet av mot midnatt, men nattskiftet inntok sosialrommet istedet.