30. oktober 2008

Kjørekveld, med minst 16 medlemmer og en rekke gjester tilstede. Vi hadde en begrenset bane og begrenset med kjørekontrollere tilgjengelig denne gangen, men fikk allikevel en god del trafikk på sporet. En liten Fleischmann-oval ble også satt opp på bordet i sosialrommet. Trafikken stilnet av før midnatt.