12. april 2012

9 medlemmer møtte til denne byggekvelden. Arbeid med broprosjektet, skråningen inn mot Solberg, fjernstyringen samt ballastering av smalspor var kveldens prosjekter. I tillegg fikk vi montert en undergang fra smalsporområdet til stasjonen. Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem litt før midnatt.

Busker og steiner er kommet på plass

En undergang for passasjerer fra smalsporbanen

Broprosjektet