Torsdag 25. oktober 2007

Kjørekveld, med hele 13 medlemmer og en rekke gjester tilstede. Kvelden startet dessverre med problemer med digitalanlegget, noe som gjorde at det tok litt tid før kjøringen kunne komme igang. Utover kvelden ble trafikken ganske tett. Kjøringen stilnet av henimot midnatt. Mange folk og tett trafikk…En riktig gammel Fleischmann-vogn.