11. august 2022

Byggekveld, med 6 medlemmer og to gjester til stede. Vi fikk gjort ferdig landskap på kollen bak Fossli, og kollen ble festet. Tre stoppbukker ble tilpasset og montert på enden av påsettingssporene, og en liten mur ble montert i nærheten av disse. Sporene på høvleriseksjonen ble forbundet med omverdenen med en skinnebit. Noen tog ble også prøvekjørt.
De tre siste medlemmene låste og dro hjem kl. 2330.

Landskap ved Fossli

Høvleriet har påny fått sporforbindelse

En liten murbit på enden ved påsettingsspor

Stoppbukker