Torsdag 9. november 2006

7 medlemmer og en gjest. Det var adskillig mer behagelig temperatur i lokalet denne gang, 19 grader når de første ankom.
Vi fikk snekret sporunderlag i den ene enden av Solberg stasjon og et par veksler og noen skinnelengder kom på plass. Andre renset spor for overflødig ballast, og arbeidet med telefonsystemet fortsatte. Vi fikk også skrudd inn de svarte skruene som hørte til til kjørekontrollholderne, en liten dog viktig detalj…
De to siste fortsatte også denne gang sitt arbeide etter midnatt. Våre kjørekontrollholdere…Mer spor på Solberg stasjon.