17. mars 2016

14 medlemmer møtte. Det ble lagt mer spor på smalsporstasjonen, koblet opp signal og dvergsignaler på Solberg Skifte, montert opp en traverskran ved Solberg godshus, laget ny vei ved Mjøndalen, plantet ut et større antall gresstuster samt satt opp en blå «himmel» over Sigdal stasjon. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatt etter midnatt.

Traverskran ved Solberg godshus

Utkjørssignal og 3 dvergsignaler på Solberg Skifte

Nysparklet vei ved Mjøndalen

Montering av flere spor på smalsporstasjonen

En blå «himmel» ble saget til og malt