7. april 2011

10 medlemmer møtte. Dette var ikke kvelden vi gjorde mest fremskritt, men det ble ihvertfall «asfaltert» litt på veien ved fjellet, koblet spenning på noen av lysdiodene på et stillverk, laget litt landskap på Rognmo samt bygget på en veibro i sosialrommet. Ellers ble det prøvekjørt endel lokomotiver.
Nattskiftet fortsatte sin bygging også etter midnatt.

Prøvekjøring av type 15

Litt landskap på Rognmo

Stillverksarbeide