9. november 2017

Byggekveld, med 17 medlemmer tilstede. Arbeidsoppgavene var i stor grad fortsettelse av forrige ukes. Det ble loddet ledninger under smalsporstasjonen, lagt dobbeltspor ut fra Kobbarvik retning Sigdal, montert og koblet flere signaler på Mjøndalen, jobbet med rammeverk ved Rognmo, plassert ut detaljer (her og der) samt jobbet med landskap ved Sigdal.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Her kommer bl.a. utvidelse av Rognmo

«Ny» NSB-bil på anlegget

Dobbeltspor ved Kobbarvik

Ledningsarbeide under smalsporstasjonen

Det første togsporsignalet kom opp ved spor 1 på Mjøndalen