11. desember 2016

5 medlemmer møtte til en høyst uformell og uplanlagt kjøring tre timer denne søndagen. Temaet skulle i utgangspunktet være trafikk etter milleniumsskiftet, men siden ikke alle deltagerne klarte å stille med materiell i egnet tidsepoke ble det en del «museumstrafikk».

Cd66 fra CargoNet ved Mjøndalen

Di8 fra CargoNet ved Rognmo

El 17 med en lang rekke B7-vogner på kroken

Museumstog, 26c411 med teakvogner, på Mjøndalen stasjon

Skrap på vei til Hellik Teigen (e.l.)

Di3 med B3-vogner på vei mot Mjøndalen

Cargolink MaK med bilvogner

Museumstog ved Gystad

Skifting ved «Stenexporten»