8. desember 2011

Hele 14 medlemmer møtte, tross heller dårlig vær denne kvelden. Vi fikk bl.a. bygget videre på sportraseen under Mjøndalen, lagt tre nye smalsporveksler og noen skinner, montert en verkstedsgrav i lokstallen og testet ut en signaldekoder. Noen tog ble også prøvekjørt.
Referenten dro hjem en halvtime før midnatt, da var det fortsatt høy aktivitet.

Mer smalspor

En ny verkstedsgrav er på plass

Mer sportrasé

Testing av signal