12. mars 2009

8 medlemmer møtte, når vi inkluderer kveldens gjest som meldte seg inn i klubben. Arbeidsområder denne kvelden var: Sporbygging på GHB (bl.a. to nye veksler ble limt sammen), skinnemaling og litt landskapsbygging ved godsområdet samt snekkeriarbeider bak/under Mjøndalen-området. Det ble ingen nattskiftjobbing denne kvelden, ved midnatt dro de to siste hjemover.

Snekring under Mjøndalen

Det ble laget litt terreng mellom smal- og normalspor