3. januar 2013

Det møtte 8 medlemmer til årets første byggekveld. Vi fikk blant annet bygget en luke til hullet ved Solberg stasjon, flikket litt på landskap rundt Solberg, laget blank overflate på broprosjektets vann, jobbet videre med fjernstyringen og prøvekjørt flere lokomotiver.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Et nært blikk på gress som gror...

Arbeid med luken ved Solberg

I de sene nattetimer ble luken ferdig