12. mai 2022

Byggekveld, med 11 medlemmer til stede. Det ble jobbet med sidepaneler i forskjellige materialer ved oppstillingsspor og langs Rognmo, og vekselmotorer ble koblet. På Mjøndalen kom det flere stabbesteiner langs veien, og ved Høvleriet ble det montert to betongstoppbukker samt ballastert en del. Ved Kobbarvik fikk den fremre fjellknausen første lag med farge.
Det var ingen nattskift denne gang, men klokken strakk seg i hvert fall over 23.

Fra Høvleriet, ny stoppbukk og ballast

Fremre fjellknaus ved Kobbarvik fikk farge

Sidepanel ved oppstillingsspor

Sidepanel ved Rognmo

Stabbesteiner