7. juni 2012

10 medlemmer møtte til byggekveld. Det kom blant annet opp et 3-lys hovedsignal ved nødutgangen, en bygning ble tilpasset for å dekke over en overflatemontert Tortoise-motor, 3 vekselmotorer ble montert på smalspordelen ved Solberg, det ble bygget spor til broprosjektet og noen tog ble fremført.

Preparering av spor til broprosjektet

Blokksignal ved nødutgangen

Bygning for å skjule vekselmotor