Torsdag 4. september 2008

Tilbake til «hverdagen», med mer normalt antall medlemmer tilstede. Vi var totalt 6 stykker denne kvelden, og var beskjeftiget med blant annet sporlegging, maling av dørkarm og vindusomramming, lodding av konnektorer og montering av brytere for betjening og forrigling av vekselen til Larsen Tapperi. På bildet til høyre er de nylagte sporene holdt fast med røde, grønne og blå nåler. Når referenten dro hjem ved midnatt var fortsatt nattskiftet i sving.