Torsdag 4. oktober 2001

Kun 2 personer møtte opp. Arbeid avlyst for kvelden.