4. april 2019

Byggekveld, med 14 medlemmer til stede. Tre gjester var også innom. Det ble snekret utenfor verkstedet, laget basis for landskap ved Fossli samt montert én og flyttet én vekselmotor utenfor Fossli stasjon. Flere lokomotiver ble prøvekjørt og justert, og formannen bedrev oppgradering av programvare i totalt 8 MultiMouse.

Vekselmotorer under smalsporbanen

Landskapsbygging ved Fossli