Torsdag 30. november 2006

Kjørekveld, med 8 medlemmer og et par gjester tilstede. Fungerende stillverk på de viktigste steder samt telefoner gjør det mulig å få flyt i trafikken. Referenten observerte kun to togkollisjoner i løpet av kvelden. Som hver torsdag var det en pause på kvelden for servering av pølser og brus.
De tre siste pakket sammen sine tog og dro hjem like etter midnatt. Samling på SolbergLett blanding på Rognmo.