30. juni 2016

Kjørekveld, med 14 medlemmer og et par gjester tilstede.
Det var passelig med tog på sporene, og bortsett fra noen signaler som konstant lyste grønt, virket teknikken som den skulle.  Perfekt oppvarmede pølser ble servert litt senere på kvelden.
Trafikken stilnet av rundt 23-tiden.

Lokaltog på Mjøndalen, trukket av en Skala Design El11

«Padda» på Gystad

En Dovregubbe med teakvogner

Klart for kipptog til Larsens Tapperi

Tysk godstog med E71

Mye passasjertrafikk denne kvelden

Se Norge. Ta toget

En tur utenfor sporet

Skiftetraktortreff på Rognmo

Passasjertog med El16

Godstog med El2

Eldre tysk passasjertog