Torsdag 28. februar 2008

Kjørekveld, med en mengde personer tilstede. Referenten manglet den totale oversikten, men talte ihvertfall så mange som 14 medlemmer samt en rekke gjester. Det var til tider vanskelig å bevege seg rundt i lokalet, togtettheten var også høy. Det var også tett med pølser i pølsegryta noe senere på kvelden. Som vanlig stilnet trafikken av henimot midnatt.