Fastanlegg

DMJK’s fastanlegg på loftet

Vi bygger et fastanlegg på loftet. Det er et (i hovedsak) fast anlegg, men med enkelte seksjoner, H0 2-skinne DCC, kode 75, walkaround, med en hovedbane og en sidebane. Det er en viss lokal tilknytning, blant annet har vi en modell av Mjøndalen stasjon. Vi bygger også en smalsporbane (H0m) på anlegget, store deler av denne banen er allerede på plass. Anlegget reflekterer et norsk landskap på sommerstid -et sted på Østlandet- og tidspunktet for anlegget er nøyaktig satt til 21. juli 1969 (dagen etter månelandingen…) Hovedtyngden av sporene er lagt med Peco kode 75 spor, men der er også noen få innslag av Roco (kode 83) og Jomo (kode 70?). Vi benytter fortrinnsvis Circuitron Tortoise som vekselmotorer. Vi legger stor vekt på driftssikkerhet på anlegget, og har derfor kablet spenning til hver eneste skinnebit, uansett lengde. Anlegget er bygget på ‘L-girder’ rammeverk, landskapet er bygget opp med forskjellige teknikker (Jackofoam, pappstrimler, kyllingnetting etc.) med gips over. Fjellstrukturer er gipsavstøpninger med Woodland Scenics’ støpeformer. Som ballast benytter vi hovedsaklig sand, i forskjellig korning avhengig av om det er til hoved- eller sidebane. Noen områder er ballastert med ‘kjøpeballast’, mest fra Woodland Scenics’.

Mjøndalen stasjon Bodvar98_1_1000 Planer for det nye anlegget kan du finne her.

Byggingen av det nye anlegget kan du følge på referat fra byggingen av loft og anlegg. Det gamle modulanlegget ble revet i september 2005, første kjørekveld på det nye anlegget vårt var 26. oktober 2006. Vi har laget en grundig «historisk» dokumentasjon om den nye banen vår.  På siden om Banens historie kan du lese om bakgrunnen for anlegget. Modell av loft