2. juli 2015

Sommervarmen hadde satt inn slik at aktivitetene ikke ble mange. 4 stykker møtte opp og vi nøt lettsprengte pølser. Fronten på en lastebil fikk plantet et tre i kupeen. Det ble også kjørt litt tog med gods. Vi forlot lokalene tidlig.

(Tekst & foto: Bodvar Haugland)

Aftengodstog

Bilvrak

Lok under testing

Reparasjon av bil

Vogner til sagbruket