11. mars 2010

10 medlemmer møtte. Det var byggeaktiviteter på mange steder: Ved Høvleriet fortsatte arbeidet med fjellskråning, i nærheten ble det også bygget underlag for et større «fjell». Ved godsområdet ble det lagt et spor ut fra svingskiven til kullossingen (og et tankanlegg), skinnegangen til kullkranen ble også festet. På Mjøndalen fortsatte arbeidet med kalkbrenneriet og dets omgivelser. I sosialrommet ble det arbeidet på et par fjellskråninger og i Vekstedet ble det loddet opp kretskort. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid også etter midnatt.

Underlag for fjell

Nytt spor til kullossing og til tankanlegg