31. august 2023

Kjørekveld, med 14 medlemmer og en gjest til stede. To av medlemmene var nye juniormedlemmer. Det var tett med tog på sporene og teknikken virker med noen unntak som den skulle. I tillegg til de norske togene var det tyske, sveitsiske og svenske tog. Etter pølseserveringen var trafikken noe roligere, og trafikken stilnet helt av når klokken nærmet seg 2300.

Kipp med nye forsyninger av diesel og kull til Rognmo

El16 med containertog

Skifting av kornvogner på havna

Y1 motorvogn på Rognmo

Et lite bayersk damplok på svingskiven

Skifteuhell på Rognmo

Sveitsisk spesialtog på Solberg stasjon

Di3 med teakvogner

3 x svensk Rc

Resultat av stillverksuhell

El16 med generatorvogn