Torsdag 11. desember 2003

9 medlemmer denne gang. Også i kveld ble det gjort endel ting på Mjøndalen stasjon. Det ble montert motorer på de aller fleste veksler, og strømtilførsel til sporene ble også ordnet slik at det skal være mulig å benytte denne stasjonen. Neste torsdag (18. desember) blir siste klubbtorsdag denne måneden og dermed også kjørekveld.