Torsdag 14. august 2008

5 medlemmer møtte. Arbeidsoppgavene fra sist ble fortsatt, dvs. gjennomgang av det elektriske opplegget under Rognmo, bygging av omramming til takvinduet samt ferdigstilling av testsporet (planken). I tillegg ble det satt opp i alt 4 hesjer på jordene og forberedt legging av noen meter med H0m-spor bak godsområdet. nattskiftet fortsatte med sine oppgaver også etter at klokken hadde rundet midnatt.