Torsdag 7. desember 2006

Denne kvelden var 6 medlemmer tilstede. Det var ikke svært mye arbeid som ble gjort, stort sett kun maling av et par meter skinner … Vi hadde det til gjengjeld veldig hyggelig, med kjøring av noen tog samt inntak av en deilig sjokoladekake til dessert (etter pølsene). Kakeprodusenten stilte også med lignende kake i desember i fjor, og vi ser frem til at dette blir en fast tradisjon! Svært hyggelig var det også at et medlem – som i et halvårs tid har vært forhindret fra å møte – dukket opp igjen.
De to siste låste og dro hjem ved midnatt. Type 31 snues på skiva på RognmoInntak av sjokoladekake m/seigdamer.