Torsdag 6. april 2006

9 medlemmer og en gjest. For å nevne noe av kveldens arbeid: En skråning til fikk landskapsmateriale på seg, sporet fra Solberg til Rognmo ble ferdig ballastert, flere ledninger ble koblet, to lengder til med frontpanel kom på plass samt at området rundt en tunnelåpning ble kledt igjen. De to siste dro hjem noe etter midnatt. To lengder med frontpanel kom på plass.Rester av gammel sportrase…

To lengder med frontpanel kom på plass.
Rester av gammel sportrase...