25. november 2021

Kjørekveld, med 12 medlemmer til stede. Også denne gangen kjørte vi forbilderiktig, med signalfeil og feil på sporvekslere. Vi kjørte med norsk, tysk, sveitsisk og amerikansk materiell. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Trafikken stilnet av ved 23-tiden.

Krankjøring på Solberg Skifte

Passasjertog med El14

MaK på Solberg

Skd 224 på Rognmo

Skd 220 ved Rognmoåsen

En sveitser venter på oppdrag

Langt flistog på Rognmo

Passasjertog med El1 på Mjøndalen

Solberg Skifte