3. november 2011

Byggekveld, med 10 medlemmer tilstede. Det ble utbedret et spor inn mot den store svingskiven, bygget videre på sportraséen til oppstillingsområdet, malt sviller/skinner og fjernet gammel ballast ved H0/H0m-krysset. Det ble også montert vendesløyfemodul til krysset. I verkstedet ble det arbeidet med kabling.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Nymalte skinner og sviller

Montering av beskyttelseskanter i sportrase

p