5. april 2017

Formiddagstreff i rullatoravdelingen igjen. Samtlige 7 deltakere kom seg velberget opp på togloftet, og mellom mange lange kaffepauser gikk ett og annet tog på ikke oppsatt rute. Trafikken gikk på den måten helt smertefritt.

Tekst og foto: John Eliassen

Lok og 2 tankvogner fikk overraskende plass på svingskiva

Di 3 har hentet flisvogner på sagbruket.

Lokaltoget ankommet fra Rognmo

El 13 med pukkvogner

Stortysker på tur til Sigdal

Type 26 på tur fra Solberg

Tog helt fra Sveits fant også veien

Rc 2 med passasjervogner klar til avgang

El 13 med svenskevogner på tur til Solberg