19. mai 2022

Byggekveld, med 6 medlemmer til stede. Det ble blant annet montert mer sidepanel samt koblet en del vekselmotorer. Et par støpte betongstoppbukker ble montert på havna og høvlerimodulen ble ferdig ballastert. Vi ryddet også litt foran neste ukes kjørekveld.
Det var ingen nattskift, de tre siste dro hjem rett over klokken 23.

Høvleriområdet ferdig ballastert

Sidepanel med tilkobling for håndkontrollere

Støpt stoppbukk på havneområdet