10. mars 2011

10 medlemmer møtte til en relativt produktiv byggekveld. Det ble lagt asfaltplate i området rundt Solberg stasjon, et par små bygninger kom opp ved planovergangene på Mjøndalen og ved Larsens Tapperi, det ble jobbet på stillverket ved godsområdet og på Rognmo kom både stasjonsbygning og privet på plass. Noen tog ble også kjørt på anlegget før byggearbeidene satte en stopper.
Nattskiftet fortsatt sitt arbeid også etter midnatt.

Asfaltplater rundt og under Solberg stasjon

Arbeid på stillverket.

En liten bygning ved Mjøndalen

Stasjonsbygning og privet på Rognmo