Torsdag 23. november 2006

6 medlemmer samt et nytt medlem møtte. Det ble ikke gjort så mye bygging denne kvelden, men noen nylagte spor fikk maling på både sviller og skinner. Nattskiftet fortsatte etter midnatt med kobling av bl.a. telefoner og vekselmotorer. Spor 50 (buttspor for motorvogn) på Solberg ble koblet klart til bruk. Nymalte sviller og skinner på Solberg.