28. april 2011

Kjørekveld, med 13 medlemmer og en gjest tilstede. Det var tidvis fulle stasjoner og stor trafikk, men stor sett grei avvikling av trafikken. Som vanlig på kjørekvelder er det ingen «nattskift», og de siste dro hjem i god tid før midnatt.

Skifting på godsområdet

Godstog på Mjøndalen

Solberg stasjon før trafikken ble tett

Et langt svensk passasjertog er satt opp