3. februar 2022

Byggekveld, med hele 16 medlemmer til stede. Det ble jobbet med sporlegging ved havnen, «betonggulv» i verkstedet ved Solberg Skifte, forberedelser til utbedring av spor i tunnelen under Høvleriet, støping av fjell, reparasjon av spor ved Kobbarvik og arbeid med fjernstyringen for å nevne noe av alt det som ble utført denne kvelden. Det ble også skåret til pleksiglass som sporsikring ved Rognmo samt arbeidet på en liten tunnel nedenfor Fossli en plass, og sikkert mye mer som referenten ikke greide å få med seg.

Tunnelarbeide under Høvleriet

Tunnelbygging

Støping av fjellbiter

Tilpassing av betongdekke i verkstedet

Sporplanlegging på havna