Torsdag 5. desember 2002

Her kom det aldri inn noe referat.